ָ«¹תֺ®´ףָ¨ֽ‏ֽרֲחױ׀־»ת¹¹,ׂ»ױ¾ֺ½ױ׀־ְֳָ׀ֲּוׁי
¹«ֱ¢ָ‎¼׳ױ׀־ׂ½װ÷ױ½ֲװ÷ֿ׳קֽרֲח׳ֹׁ¯װ₪װ¼ײ׀׀ִ
24׀¡ֺ±ֳג·ׁװֿ÷ֽµח»°׳ֹׁ¯£¬ֻזֺ±ֻזµ״ֱֻ½ג׳מ׀ֲױָ׃ֵ»

µ±ַ°־»ײֳ: »×ְֳֽר > ׀״²¿ױ׀־ > ¼ּוֲ¡׀״ >
ֻֻׁק

¼ּוֲ¡׀״ָ¨ֽ‏׳¨¼ׂ
¾«ױ¿¼¼·¨£÷
ע¢²¿ױ׀־¡¢ָי·¿ױ׀־¡¢־ו¹ױ׀־¡¢·ַֺײֺץ³‎ײוֻ׀־µָ¡£

¼ּוֲ¡׀״°¸ְ‎
׀״²¿
¼ּוֲ¡׀״|׳װּוײ¬·¾ֲ¡׀״|÷«ֺ½ֲ¡׀״|·ב׀״|ֲ¡׀״ֺ§°׀¸´
ָיֽ·°¼ֿ|ָי·¿ֲֿ´¹|ָי·¿׀ּב|ָיװ־ױ׀־|ָיֽ·ֻץ׀¡|ָי·¿װװל
±ַ²¿
¼ּוֲ¡±ַ|ֵעּוֲ¡±ַ|¹ט½÷ֲ¡±ַ|׳װּוָם¹ֲַ¡±ַ
±ַ¼גױ׀־|±ַׂםױ׀־|ֽב±ַ½ֳױ‎|±ַ¿׳ֻץ׀¡|ֲ¡±ַֺ§°׀¸´
ֳז²¿
ֲֿע¢½ַ|µזֲֿ°ֽ|·בּ«ׁפׁ¨|·בֳז¼ױ|´½²¿ױ׀־|ֺֱ³|ָ¥¼ױײ¬µז
ֻ«ׁֶ₪|ֹֿםתֲֿ´¹|למׁ´|¿×ׁ½ַ|־ֳֶ¼|׀וֳ¼|ֻ«ׁֶ₪׀¸´
־ײ¬
ֽ־²¿־ײ¬|ָֽ²¿־ײ¬|ׁ¸¹־ײ¬|±³²¿־ײ¬|ֱ³²¿־ײ¬|׀״²¿־ײ¬
׳÷ֿ
ֺײֺץ³‎ײו|ױ׀·ח¶ת½ֳױ‎|ֳ«·¢ֶׂײ²|ױ׀־׀¸´|°ְֲֳ¶¨ָ¡³צ
°ּ÷׀¸´|¶»׃¡|¼₪¹גָ¥°ּ|ֹֻּּ°ּ÷|ֹױֹֻ°ּ÷
ֶ₪·פ¿ֶ
ֳֽׁ«|¼₪¹גֳֽׁ«|±שµדֳֽׁ«|¹ג׳׃ֳֽׁ« למ°|ַא´÷¶»|ָ¸°|»ֶ÷ײ°|נמ´¯|ָ¥ּ¥¼ַ|ָ¥־ֶֹם
־¢ױ׀־
׳¢ֹה³‎ײו|ֱׂ־¬ְ¼|²£ִעֻב|°®±´½|ֺֱ³ױכ|ְֳ°׳ױכ|BOTOX
ְֳָ¹|ְׁ³½ֳױ‎|ְׁ³ְֳ°׳|ײײײ²ְׁ|¿¾´ְֹׁ|ָ«´ְֹׁ|°־ְׁ²¹ְׁ
ֹתײ³¿ֶ
´¦ֵ®ִ₪׀¸´|ׂץµְ½פֻץ|ׂץ´½ױ׀־|ׂץµְװװל
°ֶ₪»·ַ׀|ׂץ¾¥ׁ׃³₪װצ´ײ
¼ּוֲ¡׀״ ׳װּוײ¬·¾ֲ¡׀״ ¼ּוֲ¡±ַ ֲֿ°ֽױ׀־ ֲֿע¢½ַױ׀־ ֻ«ׁֶ₪ֺײֺץ ¿×ׁ½ַ ָֽ²¿־ײ¬ ׁ¸¹־ײ¬ ֳז²¿־ײ¬ °ּ÷׀¸´ ¼ּוֲ¡׀״ ׳װּוײ¬·¾ֲ¡׀״ ¼ּוֲ¡±ַ ֲֿ°ֽױ׀־ ֲֿע¢½ַױ׀־ ֻ«ׁֶ₪ֺײֺץ ¿×ׁ½ַ ָֽ²¿־ײ¬ ׁ¸¹־ײ¬ ֳז²¿־ײ¬ °ּ÷׀¸´ 40 ¼ּוֲ¡׀״ ׳װּוײ¬·¾ֲ¡׀״ ¼ּוֲ¡±ַ ֲֿ°ֽױ׀־ ֲֿע¢½ַױ׀־ ֻ«ׁֶ₪ֺײֺץ ¿×ׁ½ַ ָֽ²¿־ײ¬ ׁ¸¹־ײ¬ ֳז²¿־ײ¬ ֽרֲח°²ָ« °ּ÷׀¸´ ְמ׀¡ט´׀״װץֳ´±ה´ףµִ ·ְDDOSָם¼‏ ·‏־סֶק·ְ»נַ½